Ga naar hoofdinhoud
Zoutmeting

Metingen zoutgehalte in opdracht van Rijkswaterstaat

Door de aanhoudende droogte deze zomer dreigt het water in de Hollandsche IJssel steeds verder te verzilten. Het zoute zeewater komt door de droogte en lage waterstanden steeds meer stroomopwaarts de rivier in.
De verzilting heeft negatieve gevolgen voor de landbouw en de flora en fauna, maar ook voor de stevigheid van onze dijken.

Metingen zoutgehalte

IGL voert in opdracht van Rijkswaterstaat metingen uit om het zoutgehalte in het water te controleren.
Om de 500 meter gaat er een meetsonde naar beneden en meten we het zoutgehalte op verschillende dieptes.

In onderstaande video van RTV Rijnmond ziet u hoe de metingen uitgevoerd worden en wordt er meer verteld over het probleem en hoe RWS deze verzilting tegengaat

Back To Top