Ga naar hoofdinhoud

Duurzaamheid

De verwachte klimaatverandering is de grootste uitdaging voor de komende decennia. De aandacht die de afgelopen jaren hieraan is besteed heeft geleid tot het nemen van maatregelen vanuit de maatschappij. Gelukkig worden er wereldwijd initiatieven genomen om de CO2 uitstoot te reduceren. Het beperken van de CO2 uitstoot past voor de IGL Groep binnen het beleid inzake duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

CO2 Prestatieladder

Als hulpmiddel om het duurzaam beleid op het gebied van CO2 reductie vorm te geven heeft de IGL Groep gekozen voor de toepassing van het CO2 Prestatieladder. Dit model heeft als doel om inzicht te verschaffen in de CO2 uitstoot en om te motiveren om maatregelen te treffen gericht op de reductie van CO2 uitstoot. Door het toepassen van dit managementsysteem kan IGL de huidige uitstoot meten, veroorzakers specifiek inzichtelijk maken en concrete doelstellingen hieraan verbinden. De opgedane kennis en ervaring wordt op een zo transparant mogelijke wijze gedeeld met verschillende stakeholders zoals opdrachtgevers, leveranciers, collega’s, onderaannemers en maatschappelijke partners.

De erkende NEN-EN-ISO 14001 norm

IGL hanteert de internationaal erkende NEN-EN-ISO 14001 norm voor milieu-managementsystemen. Met deze norm committeren wij ons aan het voldoen aan (inter)nationale wet- en regelgeving, continue verbetering en het voorkomen van milieuvervuiling.

Bekijk onze certificaten.

Back To Top