Skip to content

Onze certificaten en voorwaarden op een rij

Naast de levering van kwalitatief hoogstaande diensten is certificatie, van het integrale kwaliteitssysteem, voor IGL één van de middelen om onze aandacht en zorg voor kwaliteitveiligheid, arbeidsomstandigheden, milieu, duurzaamheid, informatiebeveiliging en datasecurity naar onze opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers zichtbaar te maken.

Wij beschikken dan ook over het NEN-EN-ISO 9001-certificaat en is ons integrale kwaliteitssysteem eveneens VCA** gecertificeerd. Onze veiligheidscultuur borgen en stimuleren we door middel van de safety culture ladder. In onze bedrijfsvoering speelt duurzaamheid een grote rol. Zo zijn wij onder andere gecertificeerd voor de C02-prestatieladder, niveau 3 en NEN-EN-ISO 14001.

IGL

De verwachte klimaatverandering is de grootste uitdaging voor de komende decennia. De aandacht die de afgelopen jaren hieraan is besteed heeft geleid tot het nemen van maatregelen vanuit de maatschappij. Wereldwijd worden er initiatieven genomen om de CO2 uitstoot te reduceren. Het beperken van de CO2 uitstoot en energieverbruik past voor IGL B.V. en IGL Technisch Meten B.V., verder te noemen IGL, binnen het beleid inzake duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Als hulpmiddel om het duurzaam beleid op het gebied van CO2- & energiereductie vorm te geven heeft IGL gekozen voor de toepassing van het CO2 prestatieladder. Dit model heeft als doel om inzicht te verschaffen in de CO2 uitstoot / energieverbruik en om te motiveren om maatregelen te treffen gericht op de reductie van CO2 uitstoot en energieverbruik. Door het toepassen van dit managementsysteem kan IGL de huidige uitstoot meten, verbruik in kaart te brengen, veroorzakers specifiek inzichtelijk maken en concrete doelstellingen hieraan verbinden. De opgedane kennis en ervaring wordt op een zo transparant mogelijke wijze gedeeld met verschillende stakeholders zoals opdrachtgevers, leveranciers, collega’s, onderaannemers en maatschappelijke partners.

Het CO2 prestatieladder systeem is geïntegreerd in het bestaande managementsysteem dat ook is gecertificeerd volgens ISO 9001, 14001 en VCA**.

Voor meer informatie m.b.t. de CO2 prestatieladder kun je terecht op de website van SKAO.

CO2 Prestatieladder versie 3.1  (84 KB)
CO2 Audit Zelfevaluatie 2020 (2 MB)
CO2 Audit Zelfevaluatie 2021 (2 MB)
CO2 Audit Zelfevaluatie 2022 (1 MB)
IGL Carbon Footprint over 2019 (1 MB)
IGL Carbon Footprint over 2020 (1 MB)
IGL Carbon Footprint over 2021 (857 KB)
IGL Carbon Footprint over 2022 (864 KB)
IGL Carbon Footprint over 2023 (864 KB)
IGL Directiebeoordeling CO2 Prestatieladder 2019 (2 MB)
IGL Directiebeoordeling CO2 Prestatieladder 2020 (2 MB)
IGL Directiebeoordeling CO2 Prestatieladder 2021 (1 MB)
IGL Directiebeoordeling CO2 Prestatieladder 2022 (2,8 MB)
IGL Directiebeoordeling CO2 Prestatieladder 2023 (3 MB)
IGL CO2 Factsheet halfjaar 2022 (315 KB)
IGL CO2 Factsheet halfjaar 2023 (254 KB)
IGL CO2 Factsheet 2022 (367 KB)
IGL CO2 Factsheet 2023 (319 KB)

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is een programma dat bedrijven helpt om veilig en gezond te werken en het aantal ongevallen te verminderen. VCA is bedoeld voor bedrijven die veilig en gezond werken belangrijk vinden en hierin structureel willen investeren.

Certificaat VCA** 2017/6.0 (update mei 2023)

Veiligheid is voor IGL heel belangrijk. De Safety Culture Ladder (SCL) is een instrument dat wordt gebruikt om het veiligheidsbewustzijn in organisaties te meten. Een SCL-certificaat laat zien dat wij veiligheid serieus nemen,.

Wij hebben trede 3 behaald voor het uitvoeren van maatvoerende projecten en meetwerkzaamheden te land en te water.

Certificaat Safety Culture Ladder (geldig tot 06-03-2026)

Met de NEN-EN-ISO 9001 certificering tonen we aan dat wij aan de juiste eisen voldoen en tonen wij de betrouwbaarheid van onze diensten aan.

NEN-EN-ISO 9001:2015 (update mei 2023)

IGL hanteert de internationaal erkende NEN-EN-ISO 14001 norm voor milieu-managementsystemen. Met deze norm committeren wij ons aan het voldoen aan (inter)nationale wet- en regelgeving, continue verbetering en het voorkomen van milieuvervuiling.

NEN-EN-ISO 14001:2015 (geldig tot 26-04-2026)

DNR staat voor De Nieuwe Regeling. De DNR is door BNA en NLingenieurs opgesteld om te komen tot een uniforme en verzekerbare contractpraktijk. Deze standaardvoorwaarden zijn evenwichtig en doen recht aan de belangen van architect en opdrachtgever.

Rechtsverhouding DNR

IGL Technisch Meten

De verwachte klimaatverandering is de grootste uitdaging voor de komende decennia. De aandacht die de afgelopen jaren hieraan is besteed heeft geleid tot het nemen van maatregelen vanuit de maatschappij. Wereldwijd worden er initiatieven genomen om de CO2 uitstoot te reduceren. Het beperken van de CO2 uitstoot en energieverbruik past voor IGL B.V. en IGL Technisch Meten B.V., verder te noemen IGL, binnen het beleid inzake duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Als hulpmiddel om het duurzaam beleid op het gebied van CO2- & energiereductie vorm te geven heeft IGL gekozen voor de toepassing van het CO2 prestatieladder. Dit model heeft als doel om inzicht te verschaffen in de CO2 uitstoot / energieverbruik en om te motiveren om maatregelen te treffen gericht op de reductie van CO2 uitstoot en energieverbruik. Door het toepassen van dit managementsysteem kan IGL de huidige uitstoot meten, verbruik in kaart te brengen, veroorzakers specifiek inzichtelijk maken en concrete doelstellingen hieraan verbinden. De opgedane kennis en ervaring wordt op een zo transparant mogelijke wijze gedeeld met verschillende stakeholders zoals opdrachtgevers, leveranciers, collega’s, onderaannemers en maatschappelijke partners.

Het CO2 prestatieladder systeem is geïntegreerd in het bestaande managementsysteem dat ook is gecertificeerd volgens ISO 9001, 14001 en VCA**.

Voor meer informatie m.b.t. de CO2 prestatieladder kun je terecht op de website van SKAO.

CO2 Prestatieladder versie 3.1  (84 KB)
CO2 Audit Zelfevaluatie 2020 (2 MB)
CO2 Audit Zelfevaluatie 2021 (2 MB)
CO2 Audit Zelfevaluatie 2022 (1 MB)
IGL Carbon Footprint over 2019 (1 MB)
IGL Carbon Footprint over 2020 (1 MB)
IGL Carbon Footprint over 2021 (857 KB)
IGL Carbon Footprint over 2022 (864 KB)
IGL Carbon Footprint over 2023 (864 KB)
IGL Directiebeoordeling CO2 Prestatieladder 2019 (2 MB)
IGL Directiebeoordeling CO2 Prestatieladder 2020 (2 MB)
IGL Directiebeoordeling CO2 Prestatieladder 2021 (1 MB)
IGL Directiebeoordeling CO2 Prestatieladder 2022 (2,8 MB)
IGL Directiebeoordeling CO2 Prestatieladder 2023 (3 MB)
IGL CO2 Factsheet halfjaar 2022 (315 KB)
IGL CO2 Factsheet halfjaar 2023 (254 KB)
IGL CO2 Factsheet 2022 (367 KB)
IGL CO2 Factsheet 2023 (319 KB)

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is een programma dat bedrijven helpt om veilig en gezond te werken en het aantal ongevallen te verminderen. VCA is bedoeld voor bedrijven die veilig en gezond werken belangrijk vinden en hierin structureel willen investeren.

Certificaat VCA** 2017/6.0 (update mei 2023)

Veiligheid is voor IGL heel belangrijk. De Safety Culture Ladder (SCL) is een instrument dat wordt gebruikt om het veiligheidsbewustzijn in organisaties te meten. Een SCL-certificaat laat zien dat wij veiligheid serieus nemen,.

Wij hebben trede 3 behaald voor het uitvoeren van maatvoerende projecten en meetwerkzaamheden te land en te water.

Certificaat Safety Culture Ladder (geldig tot 06-03-2026)

Met de NEN-EN-ISO 9001 certificering tonen we aan dat wij aan de juiste eisen voldoen en tonen wij de betrouwbaarheid van onze diensten aan.

NEN-EN-ISO 9001:2015 (update mei 2023)

IGL hanteert de internationaal erkende NEN-EN-ISO 14001 norm voor milieu-managementsystemen. Met deze norm committeren wij ons aan het voldoen aan (inter)nationale wet- en regelgeving, continue verbetering en het voorkomen van milieuvervuiling.

NEN-EN-ISO 14001:2015 (geldig tot 26-04-2026)

DNR staat voor De Nieuwe Regeling. De DNR is door BNA en NLingenieurs opgesteld om te komen tot een uniforme en verzekerbare contractpraktijk. Deze standaardvoorwaarden zijn evenwichtig en doen recht aan de belangen van architect en opdrachtgever.

Rechtsverhouding DNR

Back To Top