Ga naar hoofdinhoud

Technieken op het land

Wij onderscheiden ons in de markt door innovatieve toepassingen van de meest geavanceerde technieken. Hiertoe wordt veel in eigen huis ontwikkeld, variërend van modificaties aan meetapparatuur tot geheel nieuwe onderdelen. Tevens werken wij met in eigen huis ontwikkelde software en hedendaagse toepassingen van datacommunicatie.

Waterpassen

De techniek van het waterpassen is al eeuwen oud. Hoewel de theorie achter het waterpassen niet of nauwelijks is gewijzigd, zijn de huidige waterpasinstrumenten niet meer te vergelijken met de voorgaande generaties. De nieuwste generatie waterpasinstrumenten zijn uitgerust met beeldherkenningsmogelijkheden. Streepjescodes op een baak worden door het instrument herkend en het hoogteverschil en de afstand wordt meteen berekend. Afleesfouten behoren hiermee tot het verleden.

GNSS

Sinds 1992 voert IGL al GPS metingen uit. Aanvankelijk waren dit voornamelijk statische projecten waarbij men op elk te meten punt ca. een uur moest meten om uiteindelijk grondslag coördinaten te kunnen berekenen. Hoewel dit al een enorme snelheidswinst betekend heeft het meten met GNSS ontvangers (GPS gecombineerd met Glonass) een enorme ontwikkeling doorgemaakt. IGL beschikt over de modernste GNSS ontvangers waarbij het mogelijk is om op plaatsen te meten die in 1992 niet voor mogelijk werden gehouden. Ook de snelheid van meten is sindsdien enorm verbeterd, waardoor GNSS op tal van projecten ingezet kan worden.

Robotic totalstation

Traditionele meetploegen met twee of drie mensen die gezamenlijk een project uitvoeren behoren voor de standaard detailmetingen van IGL grotendeels tot het verleden. Alle landmeters van IGL zijn uitgerust met gerobotiseerde systemen waardoor de man achter het toestel niet langer noodzakelijk is. Dit heeft een grote efficiëntieverbetering opgeleverd wat resulteert in lagere projectkosten voor de klant.

Statisch laserscannen

Het statisch scannen is een betrekkelijk nieuwe techniek. Rond de millenniumwisseling werden de eerste prototypen van laserscanners geïntroduceerd. Vanwege de overtuiging te moeten blijven innoveren was IGL een van de eerste bedrijven die een laserscanner aankocht. Er werd in eerste instantie gekozen voor een Mensi GS100. Na een aanvankelijk rampzalige start met de laserscantechniek werd er met vallen en opstaan geleerd. Momenteel ruim 10 jaar na de eerste laserscanstappen, kunnen wij met recht zeggen een grote ervaring te hebben op het gebied van het 3D laserscannen.

Bij 3D laserscannen tast een scanner de omgeving af. De scanner stuurt een lasersysteem weg en aan de hand van de richting waaruit de reflectie terugkomt en de looptijd van het signaal wordt de omgeving in kaart gebracht. De huidige scanners meten met snelheden tot een miljoen punten per seconde.

Bij gevaarlijke omstandigheden of noodzakelijke korte meettijden is de laserscanner een goed alternatief voor de conventionele technieken.

Dynamisch laserscannen

Omdat het altijd beter kan, bedachten wij rond 2008, dat wij wilden laserscannen vanaf een bewegend platform. Er bestonden echter nog geen “af fabriek” systemen. Met behulp van een subsidie van het “LIOF” hebben wij destijds zelf een systeem ontwikkeld op basis van bestaande componenten. Zo waren wij het eerste bedrijf in Nederland dat al rijdende de omgeving met behulp van laserscanning kon inmeten. Rijdende betekende echter een snelheid van ca. 3 km/uur wat in schril contrast staat met de 80 km/uur waarmee wij tegenwoordig metingen verrichten.

Grondradar en radiodetectie

Voor het opzoeken van ondergrondse kabels en leidingen maken wij gebruik van grondradar en radiodetectie. Bij grondradar wordt er een signaal uitgezonden vanuit het meetinstrument en de reflecties worden daarna weer opgevangen. Door interpretatie van de reflecties kunnen ondergrondse objecten in kaart worden gebracht. In tegenstelling tot radiodetectie waarbij er een signaal op de leiding wordt gezet en het meetinstrument alleen als ontvanger fungeert. De positie waar het signaal wordt ontvangen geeft de ligging van de kabel weer. Ook kan hier de diepteligging op het apparaat worden afgelezen.

Back To Top