Skip to content

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

“Samen met onze gedreven vakmensen & partners gaan wij voor kwaliteit en continuïteit met rendement en plezier.”

Voeg hier onze kernwaarden Betrouwbaar, Oplossingsgericht, Flexibel, Professioneel, Duurzaam en Veilig aan toe, dan zie je dat IGL een vooruitstrevende organisatie is met veel ambities. Deze ambities gaan verder dan groei en financiële winst. IGL wil bouwen aan een betere, duurzamere en veiligere toekomst voor onze eigen mensen en andere stakeholders. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat dan ook hoog in het vaandel bij IGL. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. Binnen IGL focussen we ons op 7 ontwikkelingsdoelen (SDG’s) waar wij het meeste impact op kunnen maken. Deze ontwikkelingsdoelen zijn onderverdeeld in de onderstaande aspecten People, Planet & Profit.

People

IGL spant zich continue in om “SAMEN” met haar medewerkers, opdrachtgevers, klanten, leveranciers en andere stakeholders een relatie tot stand te brengen die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en transparante communicatie. Hierdoor zijn zij in staat om met passie en energie hun werk te doen. Verder zien we wederzijds respect en elkaars welzijn als voorwaarden voor samenwerking met collega’s en andere stakeholders.

Uitgangspunten People:

 • We zorgen voor een prettige, gezonde en veilige werkomgeving waarin ruimte is voor beweging, groei, zelfontplooiing en ontwikkeling.
 • Samen werken aan een beter resultaat wordt gestimuleerd.
 • We zijn een inclusieve organisatie. Mensenrechten worden niet geschonden en er is geen ruimte voor discriminatie, racisme en kinderarbeid.
 • Alle middelen worden ingezet om veilig, gezond en duurzaam te werken.
 • Actieve bijdrage in de lokale gemeenschap.
 • Werkgelegenheid wordt zoveel mogelijk gewaarborgd.
 • Geïmplementeerde en gecertificeerde managementsystemen (NEN-EN ISO 9001:2015 / VCA**2017 / Safety Culture Ladder).
 • Actuele wettelijke eisen & regelgeving worden nageleefd.
 • SDG3 – Goede gezondheid en welzijn
 • SDG4 – Kwaliteitsonderwijs
 • SDG8 – Waardig werk en economische groei

Planet

Samen moeten we zuinig zijn op de aarde en de beschikbare grondstoffen. Om de komende generaties ook een gezonde leefomgeving te geven zijn we binnen IGL continue bezig met verduurzaming en het verbeteren van de milieuprestaties.

Uitgangspunten Planet:

 • Ambitieus CO2 beleid en doelstellingen om uitstoot in kaart te brengen en te reduceren.
 • Streven naar energieneutraal kantoorpanden.
 • Vergroenen wagenpark.
 • Ontwikkeling duurzaam varen.
 • Voorkomen van milieuvervuiling en -calamiteiten.
 • Geïmplementeerde en gecertificeerde managementsystemen (NEN-EN ISO 14001:2015 / CO2 Prestatieladder).
 • Actuele wettelijke eisen & regelgeving worden nageleefd.
 • SDG13 – Klimaatactie / SDG7 – Betaalbare en duurzame energie

Profit

IGL streeft winst na. Dit is noodzakelijk om te kunnen blijven investeren en de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Natuurlijk kost onze focus op duurzaamheid, circulariteit en sociaal ondernemen tijd en geld, maar bij IGL zien we vooral de voordelen. Betere milieuprestaties, een hogere klanttevredenheid, een efficiëntere organisatie, duurzaamheid en een hoge mate van medewerkersbetrokkenheid worden continu nagestreefd. Winst op deze gebieden is minstens zo belangrijk.

Uitgangspunten Profit:

 • Streven om winst te realiseren zowel financieel als op milieuprestaties en duurzaamheid.
 • Eerlijk zaken doen.
 • Winst ‘delen’ door deze te investeren in betrouwbare leveranciers.
 • Winst ‘delen’ in de omgeving met lokale leveranciers en goede maatschappelijke initiatieven.
 • SDG11 – Duurzame steden en gemeenschappen
 • SDG17 – Partnerschap om doelstellingen te bereiken.
Back To Top