Skip to content

Veiligheid

De buitendienst van IGL en IGL Technisch Meten is VCA** gecertificeerd. Al onze medewerkers hebben minimaal VCA basis veiligheid.

Veiligheid staat voorop

De leidinggevenden op kantoor en senior-landmeters zijn in het bezit van een certificaat VCA VOL. Onze meetploegen zullen zich ten alle tijden conformeren aan jouw project-, terrein-, of bouwplaatsreglement. De meetploeg is gewend aan allerlei extern opgelegde veiligheid procedures. Voorbeelden hiervan zijn:

  • werken op hoogte
  • spoorwegveiligheid
  • werken langs de weg
  • werken aan of op het water
  • airside-safety
  • (heet-) werkvergunningenstelsel bij de petrochemie.

Oplossingen en maatregelen

Het veiligheidsrisico van onze werknemers wordt in het voorbereidingstadium ingeschat en indien nodig besproken met de opdrachtgever. Hieruit kunnen oplossingen en maatregelen voortkomen om de werkzaamheden op veilige wijze uit te voeren. Onze medewerkers beschikken over standaard PBM’s, coveralls en geel veiligheidsvest. In voorkomende gevallen worden valharnasgordels, zwemvesten ed. al dan niet via de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Werkinstructies

De meetkundige werkzaamheden worden uitgevoerd aan de hand van een schriftelijke werkinstructie en een veiligheidsinstructie, volgens deskundig vastgestelde bedrijfsprocedures. Jouw eventuele projectspecifieke veiligheidsregelgeving wordt opgenomen in de werkinstructie van onze projectdatabase. Voor elke afroep meldt de meetploeg zich bij jouw uitvoering om af te stemmen of de geïnstrueerde werkzaamheden aan de verwachting voldoen, om een revisie-check uit te voeren, en om dit samen te toetsen aan de veiligheidsinstructie. Tevens wordt op de werklocatie de veiligheidssituatie getoetst aan de LMRA. Veilig werken is een basisafspraak bij de IGL Groep.

Back To Top