Ga naar hoofdinhoud

Kwaliteit binnen IGL

Wij gaan voor kwaliteit en continuïteit met rendement en plezier!

Wij committeren ons aan:

  • Het voldoen aan wettelijke, contractuele en andere eisen die op ons van toepassing zijn.
  • Het aanwenden van invloed. Daar waar IGL een positieve bijdrage kan leveren zullen initiatieven worden afgewogen en gepland.
  • Het streven naar het behalen en continue verbetering van onze prestaties en ons managementsysteem in de breedste zin van het woord.
  • Voorkomen van ongevallen, persoonlijk letsel, materiele schade en milieuvervuiling. Zowel voor direct als voor indirect betrokkenen.
  • Het maken van verantwoorde keuzes en het ook daadwerkelijk kunnen verantwoorden dat de gemaakte keuzes.
Back To Top