Ga naar hoofdinhoud
Zwitserland Hydrografie

Aan de slag in het Vierwoudstrekenmeer

Ook buiten onze landsgrenzen staan wij bekend als specialist in de geodesie en hydrografie. Wij beschikken over dusdanig geavanceerde technieken en instrumenten dat buitenlandse opdrachtgevers ons steeds vaker weten te vinden. Zoals laatst toen wij bodemmetingen verrichtten in het Vierwoudstrekenmeer in Zwitserland.

Het enorme meer vangt veel smeltwater op uit de omliggende bergen. Via twee rivieren vindt het water vervolgens z’n weg richting kleinere plassen. In het verleden is het gebied gebaggerd en nu is het een natuurgebied dat te vergelijken is met een hele grote versie van de Biesbosch. Het baggerwerk heeft ongetwijfeld veel zand en grind opgeleverd, maar na de werkzaamheden is het resultaat onder water nooit in kaart gebracht. Het gaat dan om een enorme oppervlakte. Het Vierwoudstrekenmeer is maar liefst 114 km2 groot en op sommige plekken ruim 200 meter diep. Prachtig om daar met een van onze meetboten aan de slag te gaan natuurlijk.

Onze partner Terra Vermessungen benaderde ons voor deze opdracht omdat er in Zwitserland nauwelijks over de geavanceerde meettechnieken zoals wij die kennen wordt beschikt. Al onze meetboten zijn namelijk voorzien van ‘multibeam’. Hiermee wordt een brede strook van de bodem in één keer ingemeten, waarbij de beweging van de boot wordt gecompenseerd door een aantal bewegings- en positioneringssensoren. Waar een normale meetboot één diepte per keer meet, meten wij er 512. En dat veertig keer per seconde! Vergelijk het met een 3D-scan die veel sneller oppervlaktes kan inmeten dan enkelpuntige meetapparatuur. We meten met een brede bundel hele stroken tegelijk. Dit levert een enorme tijdsbesparing op. In het Vierwoudstrekenmeer zijn wij zo’n tien uur bezig geweest. Zonder ons had het werk Terra Vermessungen minstens een week gekost. Wij werken in Nederland dagelijks met deze boten en apparatuur. Bij vaarwegen, kanalen en sluizen komen wij in actie bij onderhoud, baggerwerk en uitspoelingen. Voor ons dus ‘routinewerk’, voor Terra Vermessungen niet rendabel om dergelijke apparatuur aan te schaffen. We werken niet voor niets al jaren samen.

Op basis van onze metingen zal het gebied verder worden aangepakt. Door de uitspoeling van de rivieren wordt er sediment naar de meren getransporteerd en is de kans groot dat wij binnen afzienbare tijd nogmaals naar het Vierwoudstrekenmeer zullen afreizen om metingen te verrichten. Hoewel het altijd wat gedoe geeft om onze meetboot en alle bijbehorende attributen Zwitserland als niet EU-land in en weer uit te voeren, zetten wij onze werkzaamheden over de grens graag voort. Het blijft fantastisch werk!

Back To Top