Ga naar hoofdinhoud

IGL is een contractpartner van het Kadaster

We meten nieuwe grenzen in en leggen deze vast. Het is van belang dat dit wordt gemeten op een verantwoorde manier, om conflicten in de toekomst de voorkomen. Met dit in gedachten meet onze landmeter naast de grens ook enkele objecten in de directe omgeving van de nieuwe grens om een relatie tussen de grens en de omgeving vast te leggen.

De werkzaamheden voor het Kadaster, waar wij bij betrokken zijn, zijn opgesplitst is in 2 producten: splitsingen en verificatieposten.

Splitsing:

Als u uw eigen perceel in twee of meerdere stukken wilt opdelen dan kunt u bij het Kadaster een splitsing aanvragen.

Aangezien er slechts één partij bij het vormen van nieuwe percelen betrokken is zijn er geen tegenstrijdige belangen. U blijft, bij het vormen van de nieuwe grens of grenzen, namelijk eigenaar van alle percelen. Om die reden laat het Kadaster de nieuwe grenzen aanwijzen aan de landmeter van IGL en de meting door hen uitvoeren.  Na controle van uw persoonsgegevens en/of een machtiging wordt er een Relaas van bevindingen met daarin een beschrijving van de grens en administratieve informatie opgemaakt en een veldwerk gemaakt waarop de meting wordt weergegeven. De meting en het Relaas van Bevindingen wordt door het Kadaster gecontroleerd en gearchiveerd. Vanaf dat moment is de nieuwe grens zichtbaar in kadastrale kaart, met de daarbij horende oppervlakte en perceelnummers.

Let op, u dient er zelf voor te zorgen dat de nieuw te vormen grenzen op het moment dat u een afspraak met de landmeter van IGL heeft zichtbaar zijn in het terrein. De landmeter van IGL heeft geen informatie beschikbaar over bestaande grenzen.

Verificatiepost:

Een verificatiepost volgt uit een akte die wordt opgemaakt bij de notaris. De notaris tekent globaal een voorlopige grens in op de Kadastrale kaart.

Hierdoor zijn de nieuwe perceelnummers alvast bekend en kan perceel al worden overgedragen. De exacte ligging van de grens en de oppervlakte van het perceel worden na meting vastgesteld. Aangezien er sprake is van twee of meer eigenaren aan weerszijden van de te vormen grens zou er sprake kunnen zijn van meerdere belangen. Om die reden komt een medewerker van het Kadaster bij u langs om aan u en de eigenaar aan de andere kant van de nieuw te vormen grens, vragen om de grens in het terrein aan te wijzen. De landmeter van IGL meet de aan het Kadaster aangewezen grenzen en enkele objecten in de directe omgeving van de nieuwe grenzen in. Als alles gemeten, vastgelegd en door het Kadaster gecontroleerd is, is de nieuwe grens geverifieerd en worden de stukken gearchiveerd. Vanaf dat moment is de grens en oppervlakte definitief. U ontvangt vanuit het Kadaster een bericht met daarop de vastgestelde oppervlakte van uw perceel.

Let op, u dient er zelf voor te zorgen dat de aangewezen grenzen/paaltjes/buizen etc. ook nadat de medewerker van het Kadaster bij u langs is geweest in het terrein in stand te houden totdat de landmeter van IGL ze heeft gemeten. De landmeter van IGL heeft geen informatie beschikbaar over bestaande grenzen.

Onze contactgegevens

Heeft u vragen/opmerkingen/klachten, dan zijn wij te bereiken op:
0475 46 12 48  www.igl.nl

Vragen?

Heeft u vragen over een bestaande of nieuwe grens dan kunt u het beste contact op nemen met het klantcontactcenter van het Kadaster via:
088 183 22 00  |  www.kadaster.nl

Back To Top