Ga naar hoofdinhoud

Infra

In het discipline Infra komt een aantal specialismen van IGL samen. Onder Infra valt een combinatie van maatvoering, maatvoeringsbegeleiding, natheiwerk, deformatiemetingen, precisiemetingen en landmeten voor infrastructurele objecten.

Dienstverlening

Bovenstaande meetkundige werkzaamheden kunnen onderdeel zijn van infrastructurele objecten, zoals (snel)wegen, (spoor)bruggen, (lucht)havens, tunnels en (ondergrondse) kabels en leidingen. Voor al deze onderdelen hebben wij personeel en apparatuur in huis om een nieuwbouw of bestaand project meetkundig te begeleiden.

Onderstaande werkzaamheden zijn onder andere door ons te verzorgen:

 • Maatvoering weg en-, spoorbouw: cunet, verharding / spoor, sloot
 • Maatvoering nieuwbouw brug-, en tunneldek constructies
 • Bewakingsmetingen bij een inschuifactie van brugdek of tunneldek
 • Maatvoeringsbegeleiding damwanden voor dijken
 • Maatvoeringsbegeleiding combiwanden voor havens
 • Deformatiemetingen nieuwbouw, of bestaande infra objecten
 • As built situatiemetingen
 • Maatvoeren en inmeten kabels en leidingen (proefsleuven)
 • Maatvoeren en inmeten gestuurde boringen
 • Dwarsprofielen en langsprofielen
 • Meten en presenteren DTM en berekenen volumebepaling

De handelingen die op infra projecten plaats vinden zijn een mix van werkzaamheden die omschreven worden bij werkvoorbereiding, bouwmaatvoering, deformatiemetingen en landmeten. De algemene planning en het databeheer vinden vanuit ons kantoor plaats. Tevens wordt hier de werkvoorbereiding uitgevoerd. Indien de werkdruk op locatie het toe laat kan de maatvoerder op het project zelf werkvoorbereidingen en presentaties verzorgen met behulp van zijn laptop met AutoCAD.

Reconstructie
Reconstructie

Reconstructie Maasboulevard te Cuijk

Spoorbrugdek

Inschuiven spoorbrugdek Randweg Den Bosch

Spoorwerkzaamheden

Spoorwerkzaamheden Hanzelijn

Back To Top