Skip to content

Hoogbouwmaatvoering

Technologische vooruitgang in allerlei disciplines heeft het bouwproces de laatste 30 jaar zeer ingrijpend veranderd. Daar waar ooit alles in het werk gemaakt werd, wordt nu veelvuldig prefab toegepast. In het begin werden er ruime marges aangehouden voor het aansluiten van deze geprefabriceerde elementen. Sinds de komst van de total station, is men in staat om op millimeterniveau te meten, en kan de prefab nauwkeuriger (lees: met kleinere marges/voegen/dilataties) worden gemaakt.

Met name in de hoogbouwmaatvoering heeft dit een grote impact. Wanneer de toleranties in het platte vlak (XY) steeds kleiner worden, dan moet de derde dimensie (Z, ofwel: hoogte) minstens zo nauwkeurig zijn om op het volgende niveau de nauwkeurigheid in XY te kunnen waarborgen. Dit stelt hoge eisen aan de maatvastheid en het positioneren van de elementen. Als gevolg van de laatste ontwikkelingen, waarbij aan de prefab-ruwbouw-elementen de buitengevel al is gemonteerd (en soms het glas al geplaatst!), ontstaat de eis de ruwbouw op afbouw-nauwkeurigheden te positioneren.

IGL heeft deze ontwikkelingen vanaf het begin gevolgd. Standaard zijn onze meetploegen uitgerust met geavanceerde apparatuur, waarmee een nauwkeurige positionering gewaarborgd wordt. Daar waar nodig, wordt de standaard apparatuur gemodificeerd om direct op de actuele technologische ontwikkelingen te kunnen inspelen. Diverse systemen en methodieken worden door elkaar gebruikt om de efficiëntie en nauwkeurigheid te vergroten. In de basis is dit het MOUS-systeem, aangevuld met tal van modificaties en in de loop der jaren ontwikkelde tools.

Middels een maatvoeringsplan wordt in overleg met de opdrachtgever de benodigde maatvoering vastgesteld.
Voor hang-, glij-, klim- en tunnelbekisting wordt een methodiek gekozen, die aan de projectspecifieke eisen voldoet. Ook voor de gevelbouw zijn diverse beproefde systemen beschikbaar.

Onderstaand een aantal voorbeelden van werkzaamheden in hoogbouwmaatvoering:

  • maatvoeren, inmeten en afwijkingenrapportage van anker- en stekkenplannen
  • maatvoeren prefab betonelementen, eventueel gelijktijdig met gevelmaatvoering
  • maatvoeren, plaatsen, controleren, herstellen en verklikken van MOUS-punten
  • maatvoeren hoogte t.b.v. ruwbouw en afbouw
Hoogbouwmaatvoering Appartementen Leerpark Te Dordrecht
Hoogbouwmaatvoering Appartementen Leerpark Te Dordrecht

Hoogbouwmaatvoering appartementen Leerpark te Dordrecht

Maatvoering
Maatvoering
Back To Top