Ga naar hoofdinhoud

Dieptemetingen

Veel klanten willen informatie over de ligging van de bodem. Dit kan nodig zijn in het kader van baggerwerkzaamheden, maar ook vanwege beheersactiviteiten. De dieptemetingen worden tegenwoordig veelal uitgevoerd met behulp van een meetboot voorzien van een multibeam meetsysteem. Hierbij worden er per m2 tientallen hoogtemetingen verricht en worden deze meestal verwerkt tot gedetailleerde kleurenkaarten.

Doordat het gehele gebied volledig in kaart wordt gebracht, zijn er geen stukken meer binnen het project waar geen meetdata beschikbaar is. Met name om deze reden zijn de projectrisico’s beperkt en wordt deze methode van meten steeds meer de norm. Uiteraard is het ook nog steeds mogelijk om de meting in raaien (singlebeam) uit te voeren. Hierbij wordt niet vlakdekkend gemeten maar wordt er op specifieke plaatsen een dwarsprofiel of lengteprofiel gemeten.

Peilen
Peilen
Zoutmetingen Ijssel
Peilboot Blue
Back To Top