Ga naar hoofdinhoud

Deformatiemetingen

Deformatiemetingen worden door IGL altijd onafhankelijk uitgevoerd. Dit geldt als deze meting onderdeel is van een uitgebreidere opdracht, maar tevens als wij optreden als externe onafhankelijke partij. Omdat wij ruime kennis en ervaring hebben op het gebied van deformatiemetingen, kunnen wij dit onderdeel begeleiden van advies tot en met de eindpresentatie.

Deformatiemetingen

Deformaties kunnen direct merkbare schade veroorzaken, maar ook schade die pas later ontstaat of wordt opgemerkt. Om de deformaties te kunnen beperken en schade te voorkomen voert IGL tal van metingen uit gedurende de verschillende bouwfasen. De metingen worden afhankelijk van de gevraagde nauwkeurigheid met de meest nauwkeurige landmeetkundige meetinstrumenten op onafhankelijke wijze uitgevoerd.

Wij kunnen de volgende onderdelen verzorgen:

  • Deformatie monitoringsplan
  • Deformatie nulmeting
  • Deformatie vervolgmeting: 3D, 2D en 1D (ook automatisch on-line, zie DEMO)
  • Scheurmetingen
  • Lintvoegmetingen
  • Spanmaten
  • Inclinometingen

Monitoringsplan

Voordat het project aanvangt kunnen wij jullie adviseren over het inrichten van een deformatiemeting. Op basis van verwachtingen van bijvoorbeeld een constructeur of een bodemexpert kunnen de te monitoren posities en het interval voor deformatie vervolgmetingen vastgesteld worden. Deze project specifieke eisen kunnen door ons worden opgenomen in een deformatie monitoringsplan. Tevens zal in het monitoringsplan worden opgenomen wat de nauwkeurigheidseisen zijn van de meting, welk instrumentarium er zal worden toegepast en wat de specificaties van deze meetinstrumenten zijn.

Nulmeting en vervolgmetingen

De deformatiemetingen worden uitgevoerd door middel van inzet van onze Leica TS30, MS50 of TCRP1201 total stations of één van de Leica DNA03 digitale waterpasinstrumenten met invar-barcodebaak. De eerste meting van de reeks is een nulmeting. De nulmeting wordt altijd dubbel onafhankelijk uitgevoerd. Hierdoor wordt de standaardafwijking op de resultaten van de waarnemingen per meetpunt bepaald. Deze gegevens worden in de rapportage van de nulmeting weergegeven wat helpt bij het interpreteren van de gemeten waarden bij vervolgmeting(en). Om een nog beter beeld te krijgen van bewegingen onder “normale” omstandigheden, adviseren wij om meerdere deformatie vervolgmetingen uit te laten voeren vóór er werkzaamheden met invloed op deformatie aanvangen. Dit blijkt niet in alle situaties mogelijk.

Deformatie vervolgmetingen worden periodiek of continue uitgevoerd. De waarnemingen worden digitaal geregistreerd en achteraf verwerkt in een vervolgmeting presentatie. In het geval van continue monitoring kan dit niet afdoende zijn. In deze situatie worden de waargenomen verschillen ten opzichte van de nulmeting of laatst uitgevoerde deformatie vervolgmeting van het meetinstrument afgelezen in indien nodig analoog gerapporteerd. Ook deze gegevens worden digitaal geregistreerd en zullen uiteindelijk digitaal worden verwerkt tot een definitieve presentatie. Bij continue monitoring worden signalerings-, of alarmwaarden direct gecommuniceerd.

Presentaties van de deformatiemetingen

De meetresultaten worden gepresenteerd door middel van een tabel met meetwaarden, meetverschillen t.o.v. de nulmeting én meetverschillen t.o.v. de vorige deformatie vervolgmeting, grafieken en een overzicht van de te monitoren posities. Ook de atmosferische omstandigheden worden op de rapportage vermeld.

Presentaties van spoordeformatiemetingen worden tevens voorzien van een vlakheid-, scheluwte-, en verkantingenlijst volgens de normen geldend voor spoorbouw.

Indien vereist kunnen de meting berekend, getoetst en gepresenteerd worden vanuit MOVE3 op basis van de geldende voorwaarden vanuit Rijkswaterstaat.

Deformatiemetingen
Deformatiemetingen

Deformatiemetingen Lange Haven Schiedam

Zettingsmeting

Decennia overschrijdende zettingsmeting Afvalzorg Nauerna

Deformatiemeting

RWS Deformatiemeting Wilhelminabrug Deventer

Spoordeformatiemeting

Spoordeformatiemeting Baanhoek Sliedrecht

Back To Top