Skip to content
Kademuren Meten Amsterdam

Deformatiemetingen binnen de Gemeente Amsterdam

We hebben goed nieuws!
IGL is geselecteerd, als 1 van de 3 raamcontractanten, om gedurende de komende 2 jaar (met een mogelijke verlening van tweemaal een additioneel jaar) deformatiemetingen te verrichten op een breed scala van bruggen, kademuren en panden verspreid binnen de gemeente Amsterdam.

De Gemeente Amsterdam is eigenaar en beheerder van de meeste civiele constructies binnen de gemeentegrens. Veel bruggen en kademuren zijn in slechte staat. Met het ‘Programma Bruggen & Kademuren’ onderzoekt de gemeente 829 bruggen en 205 km kademuur om te bepalen of er maatregelen nodig zijn of vernieuwing.

De komende 2 jaar worden 80 objecten per maand gemonitord. We houden in de gaten of een pand of brug beweegt, doen metingen en krijgen daardoor ook meer inzicht in de staat van het object. De bruggen en kademuren hebben een belangrijke functie in Amsterdam en het is noodzakelijk om deze objecten in goede staat te houden zodat de stad veilig, bereikbaar en leefbaar blijft.

Naar inschatting van de directie van IGL, brengt dit project een werkpakket met zich mee voor meer dan 10 medewerkers in de geodetische tak van het bedrijf. Roger Vilters (directeur IGL): “Naast onze reeds lopende meerjarige opdrachten bij Rijkswaterstaat op het hydrografische & hydrologische vlak, sluit deze opdracht perfect aan bij onze geodetische expertise op het gebied van precisie metingen en monitoring. Samen met onze collega’s van onze vestiging IGL Technisch Meten in Zoetermeer, zijn wij bij uitstek in staat om hiervoor een juiste invulling te geven aan de gemeente Amsterdam. Wij zijn dan ook blij dat wij wederom een meerjarige opdracht hebben weten binnen te halen en wij kijken uit naar de samenwerking met de Gemeente Amsterdam.”

Back To Top