Ga naar hoofdinhoud

Zoutmetingen

Bij bijvoorbeeld aanhoudende droogte dreigt het water steeds verder te verzilten. Het zoute zeewater komt door de droogte en lage waterstanden steeds meer stroomopwaarts de rivieren in.
De verzilting heeft negatieve gevolgen voor de landbouw en de flora en fauna, maar ook voor de stevigheid van onze dijken.

Metingen zoutgehalte

IGL voert op diverse rivieren en op het IJsselmeer metingen uit om het zoutgehalte in het water te bepalen. Aan de hand van deze metingen kunnen er maatregelen getroffen worden om verzilting tegen te gaan of kan er gecontroleerd worden of de genomen maatregelen doeltreffend zijn.

Zoutmeting
Zoutmeting
Zoutmeting
Zoutmeting Ijssel
Back To Top