Ga naar hoofdinhoud

Topografiemetingen en DTM

Onze dienstverlening landmeten reikt van kleinschalige tot grootschalige projecten. Wij werken hierbij met hoogwaardige landmeetkundige apparatuur gecombineerd met een zelf ontwikkeld meetcoderingssysteem voor de berekening, verwerking en presentatie van de gemeten gegevens.

De landmeetkundige werkzaamheden worden uitgevoerd met de modernste GPS RTK (GNSS), Total Stations en digitale waterpasinstrumenten. Onze landmeters hebben ervaring in onderstaande landmeetkundige werkzaamheden.

  • Kaart vervaardigen
  • Uitzetten van gebiedsindeling: hoofdstructuur, bouwrijp, woonrijp en kavelgrenzen
  • Digitaal Terreinmodel (DTM) en grondbalans
  • Dwarsprofielen en langsprofielen
  • Kadastraal Onderzoek
  • Kadastrale grens splitsen
  • Hoogtemetingen
  • Overbrengen van hoogte (N.A.P.) door middel van (digitale) waterpassing
  • GPS metingen Rijks Driehoekstelsel (RD)

Landmeten / kaartvervaardigen

Situatiemetingen voor kaart vervaardigen voeren wij uit voor verschillende doeleinden. Zo meten wij voor het 2D of 3D vastleggen van de actuele situatie. Deze meting kan dienen voor bepaling van afmeting en oppervlakte bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van een nieuwe situatie. Omdat de meetgegevens worden verklikt en opgeslagen in ons databestand, kunnen bijmetingen of uitzettingen van de nieuwe situatie 1:1 worden uitgevoerd.

Tevens verrichten wij metingen voor de oplevering en afrekening van uitgevoerde werkzaamheden. (quantity survey) Een voorbeeld hiervan is bij reconstructie werkzaamheden het meten van locatie en b.o.b. hoogten van inspectieputten. Deze gegevens worden verwerkt in de puttenstaat en op tekening.

Deze werkzaamheden vinden plaats voor zowel uitvoerende partijen als voor opdrachtgevers.

Digitaal Terreinmodel (DTM) en Grondbalans

Naast kaart vervaardigen bieden wij ook het meten en presenteren van digitale terreinmodellen aan. De presentatie geeft een beeld van de topografie en hoogtelijnen van het terrein. Dit kan hoogte afhankelijk worden ingekleurd en worden voorzien van isohypsen met diverse intervallen. In het verlengde van deze werkzaamheden kan op basis van de meting een grondbalans worden berekend. De berekening kan uitgevoerd worden ten opzichte van een theoretisch basisvlak, maar ook ten opzichte van een gemeten basisvlak. Hiermee worden overschotten of te korten en de locatie hiervan inzichtelijk gemaakt. Aan de hand van deze gegevens is er inzicht in het volume van te verplaatsen of aan-, of af te voeren materiaal en de hoeveelheid transportbewegingen hiervoor.

Volumebepaling
Presentatie van DTM & Volumebepaling

Dwarsprofielen en langsprofielen

Profielen kunnen op basis van een gemeten DTM automatisch worden gegenereerd. Dit kan in schaal 1:1 of met een overdrijving. In het laatste geval wordt de hoogteschaal in een andere verhouding weergegeven dan de afstandsschaal.

Profielmetingen kunnen ook specifiek worden uitgevoerd. Afhankelijk van de vraag en toepassing kan dit op landmeetkundige nauwkeurigheid (+/- 1 cm) tot heel nauwkeurig (+/- 2 mm) bijvoorbeeld in het geval van asfalthoogten.

Ook waterpartijen en watergangen kunnen worden opgenomen in de profielmeting. Hiervoor is een compacte boot beschikbaar. Met een speciaal hiervoor ontwikkelde baakvoet kan zowel de bovenzijde als de onderzijde van slib worden gemeten.

dwarsprofiel
Presentatie dwarsprofiel o.b.v. DTM

Kadastraal onderzoek/ kadastrale splitsing

Wij kunnen jou inzicht geven in de ligging van de kadastrale grens. Hierin zijn twee opties, globaal en nauwkeurig. Globaal is op basis van de kadastrale kaart. Bijvoorbeeld bij een gebiedsontwikkeling kunnen we de gegevens op een digitale tekening weergeven, maar ook ter indicatie in het terrein uitzetten. Wanneer globale weergave van de kadastrale grens niet nauwkeurig genoeg is kan dit ook op centimeter nauwkeurigheid. Hiervoor zal vooraf een terreinmeting en een kadastraal onderzoek uitgevoerd moeten worden. Hoewel alleen het Kadaster bestaande grenzen met rechtsgeldigheid zichtbaar kan maken in het terrein, kunnen er voordelen zijn dit door ons uit te laten voeren. Een voordeel kan zijn wij de uitzetwerkzaamheden eerder uitvoeren dan tot 20 werkdagen oplopende doorlooptijd voor één grens bij het Kadaster. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid en levering van de gegevens door het Kadaster.

Tevens kunnen wij kadastrale grenzen splitsen. Omdat het Kadaster hier strikte voorwaarden aan stelt verzorgen wij de aanlevering op basis van de door Kadaster gestelde voorwaarden.

Techniek Geo
Techniek Geo
Landmeter Jos
Landmeten
Deformatiemetingen

Deformatiemetingen Lange Haven Schiedam

Meten
Meten
Back To Top