Ga naar hoofdinhoud

Objectdetectie

Alvorens een waterbouwkundig project wordt gestart, wordt het gebied vaak eerst onderzocht op de aanwezigheid van objecten in of op de bodem d.m.v. objectdetectie. IGL kan dit met behulp van de diverse technieken voor de klant verzorgen. Meestal wordt er gekozen om aan de hand van Side Scan Sonarmetingen te bekijken of er grote objecten op de bodem liggen. Indien deze op de Side Scan Sonar beelden worden herkend, krijgen zij een uniek identificatienummer en worden alle kenmerken van het object gerapporteerd. Tevens wordt er een screenshot van het object aan te rapportage toegevoegd.

De toepassingen van de Side Scan Sonar zijn o.a.:

  • Detectie van obstakels.
  • Inspectie van pijpleidingen en onderwaterinfrastructuur.
  • Begeleiding bij duikwerkzaamheden.
  • Controle van oever- en bodembescherming.
Peilen
Peilen
Blue Meetboot
Peilboot Grey
Back To Top