Ga naar hoofdinhoud

Bouwmaatvoering

Bouwmaatvoering wordt bij IGL als totaalpakket aangeboden. Dit betekent dat maatvoeringswerkzaamheden vanaf de werkvoorbereiding tot de as built rapportage voor de oplevering van het project uit handen worden genomen. In overleg met het projectteam of inkoopafdeling kunnen vooraf de door ons uit te voeren werkzaamheden worden besproken.

In overleg wordt bepaald welke intensiteit van maatvoering per onderdeel is gewenst. Weloverwogen specifieke maatvoering maakt of breekt jouw project. Zeker qua looptijd, en uiteraard qua kosten. Denk hierbij aan in een aantal korte meetsessies, zeer specifieke maatvoering te laten plegen. Dit in plaats van in één lange meetsessie hoofdmaatvoering aangeven. Per saldo is onze inspanning voor deze actie hetzelfde of mogelijk iets meer, terwijl de bouwtijd en personele capaciteit kan worden beperkt omdat jouw personeel of andere onderaannemers geen “onnodige” (om)meetacties van de hoofdmaatvoering hoeven te verrichten. Hierdoor is niet meetkundig onderlegd personeel, niet belast meet meetkundige zaken. Bijkomend voordeel van de maatvoering door ons uit te laten voeren is dat de foutmarge aanzienlijk kleiner zal zijn.Het totaalpakket maatvoering houdt voor ons in dat wij aan alle voorkomende 1D, 2D en 3D maatvoering behoeften kunnen voldoen. Dit begint al voor het uitvoeren van de eerste feitelijke maatvoering.

Ontwerpstadium

Situatie/ terreinmeting en presentatie voor de toetsing van het ontwerp ondersteuning in de toetsing al dan niet gebaseerd op kadastraal onderzoek

Werkvoorbereiding

De uitzetgegevens worden na afstemming met de opdrachtgever bij ons op kantoor op deskundige wijze voorbereid. Hiervoor hebben we een eigen standaard procedure ontwikkeld. De uitzetgegevens worden in een zelf ontworpen project-database verzameld. Tevens worden op verzoek rapportages van bijvoorbeeld as-built of situatiemetingen in tabellarische en grafische vorm gepresenteerd. Voor de bouwmaatvoering van verschillende soorten werken kan door ons een maatvoeringsplan worden opgesteld.

Uitvoering

 • werkvoorbereiding van de te maatvoeren onderdelen
 • overname en vastleggen van gebouwpositie, rooilijnen en terreingrenzen
 • overbrengen en verklikken N.A.P. hoogte
 • maatvoeren, inmeten en afwijkingenrapportage van heipalen en damwand
 • maatvoeren van afhakhoogte van betonpalen
 • maatvoeren van fundering
 • maatvoeren, inmeten en afwijkingenrapportage van anker-, en stekkenplannen
 • maatvoeren stramienen (verklikt) van de onderste tot en met de bovenste bouwlaag
 • maatvoeren van de opgaande constructieve delen specifiek verklikt
 • maatvoeren opgaand (beton, staal) werk, in situ en prefab
 • maatvoeren ten behoeve van tunnelbouw, positie, hoogte en as built “kimafwijkingen”
 • maatvoeren van binnenwanden, bebouwindeling en gevels

Oplevering

 • as built meting van de uitgevoerde werkzaamheden
Bouwmaatvoering
Bouwmaatvoering

Maatvoering winkel en woningencomplex De Arc te Wageningen

Hoogbouwmaatvoering Appartementen Leerpark Te Dordrecht

Hoogbouwmaatvoering appartementen Leerpark te Dordrecht

Back To Top