Ga naar hoofdinhoud

Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT)

De BGT (Basiskaart Grootschalige Topografie) als vervanger van de GBKN, is een gestandaardiseerd model voor heel Nederland. Door de samenwerking van de diverse instanties (bronhouders) ontstaat een landelijk dekkende kaart die continu wordt bijgehouden en beheerd. IGL verzorgt voor diverse klanten de inwinning van data, zowel in het veld als vanuit luchtfoto’s zodat deze klaar is voor verder in een beheerpakket te worden verwerkt. Daarnaast zijn een aantal medewerkers van IGL actief bij werkzaamheden van gemeenten in het kader het bijhouden van de BGT.

Landmeten
Landmeten
Bgt
Bgt Rotterdam
Landmeter Jos
Back To Top