Skip to content

3D Laserscannen

Wij kunnen jouw project 3D laserscannen. Wij beschikken over onze eigen FARO FOCUS 3D laserscanner. Deze laserscanner meet zo’n 970.000 punten/seconde met een nauwkeurigheid van ± 2 mm tot op 130 meter. Hiermee produceren wij pointclouds, gemodelleerde 3D weergaven (BIM), plattegronden een doorsneden en worden vormen en vervormingen getoetst. De FARO FOCUS wordt ondersteund met de FARO FreeStyle, een smart handheld 3D laserscanner.

Met het uitvoeren van een 3D laserscan wordt de situatie of een object 3D vastgelegd. Bij inzet van de FARO FOCUS wordt een 360° beeld verkregen op basis van een in te stellen dichtheid van scanpunten. De gescande punten vormen een 3D pointcloud. De pointcloud kan als eindproduct worden gepresenteerd, echter deze kan ook worden gemodelleerd. De gescande situatie kan 360° fotografisch worden vastgelegd. Hiermee is de actuele situatie ten tijde van de 3D laserscan geborgd. Eventueel kan op basis van de fotografische vastlegging de pointcoud op basis van werkelijke kleuren worden ingekleurd en gepresenteerd.

Om een ruimte of een object volledig rondom te scannen, kunnen meerdere scan opstellingen benodigd zijn. Door gebruik te maken van referentiepunten kunnen scans vanaf meerdere opstel posities aan elkaar gekoppeld worden om zo een compleet beeld te vormen.

Handheld laserscannen

De FARO Freestyle handheld wordt toegepast bij objecten die slecht bereikbaar zijn met de FOCUS 3D scanner. Deze freestyle scans kunnen aan de FARO FOCUS scans worden gekoppeld en ingepast waardoor de pointcloud gecompleteerd kan worden. Ook kleine objecten kunnen worden vastgelegd met de Freestyle. Door hier gebruik van te maken kan op geringe afstand rondom het object worden gescand in één scanactie. Meerdere standplaatsopstellingen zoals met de FARO FOCUS zijn dan overbodig.

Toepassingen van 3D laserscannen

De laserscanner kan in meerdere van onze diciplines worden toegepast. Toepassingen zijn:

  • Inventarisatie en calculatie
  • Genereren 3D modellen en plattegronden: basis voor BIM
  • Processindustrie
  • Volumebepalingen
  • Scheepsbouw
  • Kunstwerken
  • Gevelafwijkingen
  • Situatiemeting
  • Dimensie-controle

Combinatie met tachymeter en GPS

Door gebruik te maken van GPS en Tachymetrie kan op nauwkeurige wijze de positie van de laserscan worden bepaald in het RD–, of een lokaal stelsel en/of t.o.v. N.A.P. of Peil. Tevens kan de kwaliteit van de scanopstellingen worden verhoogd, maar ook het bereik worden vergroot, tot ruim buiten het scanbereik van de laserscanner. Naast deze toevoegingen kunnen met onze Leica MS50 total station ook deelscans worden gemaakt van objecten welke buiten de mogelijkheden van de FARO FOCUS liggen.

Verwerking scandata en modelleren

Het berekenen van de scandata op basis van verschillende opstellingen en het genereren van de pointcloud vindt plaats in het softwarepakket SCENE. Nadat de pointcloud is berekend kan deze worden geëxporteerd naar een AutoDESK omgeving middels Recap. Hier kunnen wij door middel van AutoCAD plugin Kubit de pointcloud modelleren. Met modelleren wordt een geïdealiseerde weergave van de werkelijke situatie benaderd. Op basis van de pointcloud worden vlakken en vormen gegenereerd. Deze krachtige software biedt mogelijkheden om vormen uit een bibliotheek te herkennen. Deze bibliotheekvormen worden op basis van de pointcloud weergeven op de gelokaliseerde positie. Dit kunnen voorspelbare vormen zijn van buizen en appendages, zoals toegepast in de petrochemie. Er zijn ook mogelijkheden om een bibliotheek op te bouwen met door de gebruiker te definiëren vormen.

Het eindproduct wordt door ons beschikbaar gesteld door middel van een AutoCAD-bestand. Tevens kan door middel van een webshare de pointcloud online gepresenteerd worden. Dit is een quick preview waarin op basis van fotografische weergave vanuit de scan-posities de pointcloud bekeken en in de pointcloud gemeten kan worden.

BIM, Clashcontrole en toetsen van (ver)vormen

Een 3D pointcloud op basis van 3D laserscannen kan de basis vormen voor een BIM model. Met name objecten of gebouwen waarvan geen (digitale) tekeningen beschikbaar zijn kunnen door middel van 3D laserscannen waarheidsgetrouw in kaart worden gebracht. De pointcloud of gemodelleerde weergave kan als basis dienen voor een BIM model om aanpassingen of renovaties te ontwerpen. Tevens kunnen in het BIM model clashcontroles worden uitgevoerd. Naast clashcontrole kunnen vormen of vervormingen worden getoetst op basis van een theoretisch model, of een eerdere scan van hetzelfde object.

Back To Top